Ανανέωση Εμπορικού Σήματος

Κάθε επιχείρηση που έχει εύλογα προνοήσει να κατοχυρώσει το Εμπορικό Σήμα της, θα πρέπει να γνωρίζει ότι η προστασία του σήματος διαρκεί για μία δεκαετία, που αρχίζει από την επομένη της καταθέσεώς του.

Η διάρκεια της προστασίας αυτής μπορεί να παρατείνεται για μία δεκαετία και εις το διηνεκές, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του δικαιούχου, η οποία υποβάλλεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορικών Σημάτων μαζί με την πληρωμή του σχετικού παραβόλου Δημοσίου, το οποίο έχει ονομαστική αξία 90 ευρώ για την πρώτη κλάση πλέον 20 ευρώ για κάθε επόμενη κλάση. (Με κάθε επιφύλαξη τυχόν αλλαγής παράβολου από τους αρμόδιους φορείς).

Ανανεώστε το Εθνικό, Κοινοτικό/Ευρωπαϊκό ή Διεθνές σήμα σας για άλλα δέκα έτη πριν τη λήξη του, εύκολα και γρήγορα συμπληρώνοντας την Αίτηση Ανανέωσης Σήματος της TRADEMARK EXPERTS.

Συχνές Ερωτήσεις

Κρίσιμη είναι η έγκαιρη δραστηριοποίηση για την ανανέωση του εμπορικού σήματος μίας επιχείρησης, ήτοι εντός του τελευταίου έτους προστασίας του σήματος, διότι διαφορετικά η εκάστοτε επιχείρηση έρχεται αντιμέτωπη με δύο κινδύνους:

α) εάν η υποβολή αίτησης για ανανέωση γίνει εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη λήξη της δεκαετούς προστασίας, τότε το παράβολο Δημοσίου καταβάλλεται αυξημένο κατά το ήμισυ

β) Εάν παρέλθει η εξάμηνη προθεσμία χάριτος από τη λήξη της δεκαετούς προστασίας, τότε το σήμα διαγράφεται παντελώς και η επιχείρηση χάνει τη νομική προστασία για το όνομά της.

Η εξάμηνη προθεσμία χάριτος πρακτικά σημαίνει ότι το εμπορικό σήμα αυτό το διάστημα παραμένει σε μία μετέωρη κατάσταση, η οποία ωστόσο σημαίνει ότι σε περίπτωση που η επιχείρηση που ήταν δικαιούχος την προγενέστερη δεκαετία προβεί σε αίτηση ανανέωσης, προηγείται έναντι της αίτησης κατοχύρωσης του σήματος από οποιονδήποτε τρίτο.

Φόρμα Επικοινωνίας

    Αποδέχομαι

    Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.trademarkexperts.gr