Η TRADEMARK EXPERTS σας εγγυάται πως η Κατοχύρωση του Εμπορικού σας Σήματος  θα γίνει εύκολα, γρήγορα και χωρίς γραφειοκρατία.

 • Απλή και γρήγορη Διαδικασία 5 Βημάτων.
 • Προστασία του ονόματος σας από τον εσωτερικό και ξένο ανταγωνισμό σε Εθνικό, Κοινοτικό ή και Διεθνές Επίπεδο.
 • Χαμηλό κόστος Κατοχύρωσης χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
 • Συνεχής ενημέρωση μέχρι την τελική απόφαση.
 • 10 ετής Κατοχύρωση και αποκλειστική χρήση.

Τι Είναι Εμπορικό Σήμα;

Όταν αναφερόμαστε σε Εμπορικό Σήμα, εννοούμε το σύμβολο μίας επιχείρησης, το οποίο υποκρύπτει την αναγνωρισιμότητά της και ουσιαστικά με την καταχώρηση σήματος στο Μητρώο Σημάτων εξασφαλίζεται η μοναδικότητά του.

Πρέπει το σήμα να γίνεται αντιληπτό από το μέσο καταναλωτή ως δηλωτικό της προέλευσης των προϊόντων που διακρίνει (να επιτελεί δηλαδή λειτουργία προέλευσης).

Στην ουσία με την κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος η εταιρεία εξασφαλίζει την μοναδικότητα της στην αγορά και προστατεύει το όνομα και την φήμη που έχει χτίσει.

Ενδεικτικά, Εμπορικά Σήματα μπορούν να αποτελέσουν :

 • Λέξεις (εφόσον έχουν διακριτική δύναμη και ικανότητα)
 • Ονόματα φυσικών προσώπων, επωνυμίες νομικών προσώπων, ψευδώνυμα, απεικονίσεις
 • Σχέδια
 • Γράμματα
 • Αριθμοί
 • Χρώματα
 • Ήχοι, συµπεριλαµβανοµένων των μουσικών φράσεων
 • Σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του
 • «Διαφημιστικά συνθήματα» (slogans)

Διαφορές Εμπορικού Σήματος Από Άλλα Δικαιώματα:

-Το διακριτικό γνώρισμα : Το διακριτικό γνώρισμα αποκτάται με τη χρήση και καθιέρωσή του στις συναλλαγές. Το δικαίωμα στο σήμα αποκτάται με την καταχώρισή του στο μητρώο σημάτων (όχι με την απλή κατάθεσή του).

-Τα πνευματικά δικαιώματα : Η προστασία με βάση το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας προϋποθέτει πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. Το σήμα διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από αυτά άλλων επιχειρήσεων.

Το βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα : Βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (π.χ. γραμμή, σχήμα, χρώμα κλπ) και καταχωρίζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη για τα δικαιώματα αυτά διαδικασία. Το σήμα πρέπει να επιτελεί διακριτική λειτουργία και να καταχωρισθεί στο μητρώο σημάτων.

Είναι, όμως, δυνατό, μια ένδειξη να είναι ταυτόχρονα και διακριτικό γνώρισμα/σήμα και πνευματικό έργο (π.χ. ένα λογότυπο) ή ακόμα μπορεί να είναι καταχωρισμένο σήμα αλλά και βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα (π.χ. το σχήμα μια φιάλης).Εξαρτάται κάθε φορά από το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προστασίας που τάσσουν οι ειδικότεροι νόμοι.

Ανάλογα το εύρος της περιοχής που κατοχυρώνεται.

Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος


Η Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος μίας επιχείρησης αποτελεί πράξη διασφάλισης του εταιρικού της κεφαλαίου. Το Εμπορικό Σήμα είναι η επωνυμία μίας επιχείρησης η οποία υποκρύπτει την αναγνωσιμότητά της και ουσιαστικά με την Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος εξασφαλίζει τη μοναδικότητα και το όνομα το οποίο έχει τόσα χρόνια χτίσει.

Η Κατοχύρωση Εμπορικού σήματος ανάλογα με το εύρος της προστασίας του σήματος μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα: Εθνικό, Κοινοτικό ή Διεθνές.

Η Κατοχύρωση Εμπορικού Σήματος είναι απαραίτητη διαδικασία για κάθε επιχείρηση, διότι το εμπορικό σήμα είναι το «όχημα» με το οποίο καθίσταται αυτή γνωστή στο ευρύτερο καταναλωτικό κοινό και μέσω αυτού διαφημίζεται. Επί της ουσίας με τη Κατοχύρωση του Εμπορικού Σήματος μία επιχείρηση διακινδυνεύει, αφήνοντας απροστάτευτο και νομικά ακάλυπτο το όνομά της και εμμέσως τη φήμης της, την αναγνωσιμότητά της και την εγγύησή της για καλή ποιότητα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις κακόπιστης αντιγραφής Εμπορικού Σήματος ή κλοπής λογοτύπου, οι οποίες καταλήγουν ολέθριες για τις επιχειρήσεις, οι οποίες απλά παρέλειψαν να προβούν στην οικονομική και ταχεία διαδικασία της Κατοχύρωσης του Εμπορικού Σήματος σε επίπεδο Ελλάδος ή Ευρώπης ή Διεθνές.

Υπηρεσίες

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.trademarkexperts.gr