Εμπορικό Σήμα – Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Όταν αναφερόμαστε σε εμπορικό σήμα, εννοούμε το σύμβολο μίας επιχείρησης, το οποίο υποκρύπτει την αναγνωρισιμότητά της και ουσιαστικά με την καταχώρηση σήματος στο Μητρώο Σημάτων εξασφαλίζεται η μοναδικότητά του.

Ποιά η διαφορά του σήματος από άλλα δικαιώματα;

Από το διακριτικό γνώρισμα: Το διακριτικό γνώρισμα αποκτάται με τη χρήση και καθιέρωσή του στις συναλλαγές.

Το δικαίωμα στο σήμα αποκτάται με την καταχώρισή του στο μητρώο σημάτων (όχι με την απλή κατάθεσή του).

Από τα πνευματικά δικαιώματα: Η προστασία με βάση το δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας προϋποθέτει πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή. Το σήμα διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από αυτά άλλων επιχειρήσεων.

Από το βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα: Βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα είναι η εξωτερικά ορατή εικόνα του συνόλου ή μέρους ενός βιομηχανικού ή βιοτεχνικού προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει (π.χ. γραμμή, σχήμα, χρώμα κλπ) και καταχωρίζεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη για τα δικαιώματα αυτά διαδικασία. Το σήμα πρέπει να επιτελεί διακριτική λειτουργία και να καταχωρισθεί στο μητρώο σημάτων.

Είναι, όμως, δυνατό, μια ένδειξη να είναι ταυτόχρονα και διακριτικό γνώρισμα/σήμα και πνευματικό έργο (π.χ. ένα λογότυπο).

Ή ακόμα μπορεί να είναι καταχωρισμένο σήμα αλλά και βιομηχανικό σχέδιο ή υπόδειγμα (π.χ. το σχήμα μια φιάλης).

Εξαρτάται κάθε φορά από το αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προστασίας που τάσσουν οι ειδικότεροι νόμοι.

  • Λέξεις (εφόσον έχουν διακριτική δύναμη και ικανότητα)
  • Ονόματα φυσικών προσώπων, επωνυμίες νομικών προσώπων, ψευδώνυμα, απεικονίσεις
  • Σχέδια
  • Γράμματα
  • Αριθμοί
  • Χρώματα
  • Ήχοι, συµπεριλαµβανοµένων των μουσικών φράσεων
  • Σχήμα του προϊόντος ή της συσκευασίας του
  • «Διαφημιστικά συνθήματα» (slogans)

Η TRADEMARK EXPERTS αποτελεί τον εξειδικευμένο συνεργάτη των επιχειρήσεων στην κατοχύρωση εμπορικού σήματος.

Η κατοχύρωση ενός εμπορικού σήματος αποτελεί μία υπόθεση αρκετά σοβαρή για τη γέννηση και την ευημερία μίας επιχείρησης, αφού αποτελεί το όχημα για τη διαφήμισή της στο καταναλωτικό κοινό, δίνοντας προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση, αφού σιωπηρά υπόσχεται ποιότητα και εγγύηση.

Γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντική η νομική κατοχύρωση του εμπορικού σήματος καθώς και η μετέπειτα περιφρούρησή του για πάντα.

Το προσωπικό της TRADEMARK EXPERTS απαρτίζεται από εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων και νομικούς με την απαιτούμενη εμπειρία διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων σταδίων από την φάση του προελέγχου έως και την ολοκλήρωση κατοχύρωσης εμπορικού σήματος.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Τ : 210 3002876

Ε : Info@trademarkexperts.gr

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.trademarkexperts.gr