Εταιρεία

Η TRADEMARK EXPERTS δραστηριοποιείται στον χώρο της Κατοχύρωσης  Εμπορικού Σήματος. Έχοντας ως βασικό κριτήριο την θεμελιώδη γνώση αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με όπλο την εμπειρία και την τεχνογνωσία, η TRADEMARK EXPERTS  αποτελεί τον εξειδικευμένο συνεργάτη των επιχειρήσεων και των οργανισμών που επιθυμούν να Κατοχυρώσουν το Εμπορικό τους Σήμα.

Η Κατοχύρωση ενός Εμπορικού Σήματος για μια επιχείρηση συμβάλει τα μέγιστα στην διασφάλιση του εταιρικού της κεφαλαίου. Είναι μία υπόθεση αρκετά σοβαρή για την αποτελεσματική λειτουργία και  ευημερία μίας επιχείρησης, καθώς αποτελεί το όχημα για τη διαφήμισή της στο καταναλωτικό κοινό, δίνοντας προστιθέμενη αξία στην επιχείρηση, αφού σιωπηρά υπόσχεται ποιότητα και εγγύηση. Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η μετέπειτα περιφρούρησή του σήματος που κατοχυρώθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το προσωπικό της TRADEMARK EXPERTS απαρτίζεται από εξειδικευμένους συμβούλους επιχειρήσεων και νομικούς εκπροσώπους με την απαιτούμενη εμπειρία διεκπεραίωσης όλων των απαιτούμενων σταδίων από την φάση του προελέγχου έως και την ολοκλήρωση Κατοχύρωσης Εμπορικού Σήματος.

Πιστοποιήσεις - ISO

Η TRADEMARK EXPERTS είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 και ISO 27001:2013.

Οι πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα έχουν σκοπό τη διασφάλιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών, την ασφάλεια της εργασίας και τη περιβαλλοντική συνείδηση  στις υπηρεσίες που παρέχει.

Έχοντας ως βασικό κριτήριο την θεμελιώδη γνώση αλλά και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με όπλο την τεχνογνωσία και την εξειδικευμένη εμπειρία.

Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο που θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές οργάνωσης ενός οργανισμού σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του με σκοπό την διαρκή βελτίωση του.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 αποτελεί απόδειξη της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Το πρότυπο ISO 14001:2015 είναι διεθνές πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό. Η εφαρμογή του προτύπου ISO 14001:2015 βοηθάει…

την επιχείρηση να αντιμετωπίσει σε περιβαλλοντικά θέματα, προκλήσεις νομικές, εμπορικής φύσεως και άλλες. Μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων, μπορεί να εξασφαλίσει την μείωση των περιβαλλοντικών ατυχημάτων, ενώ παράλληλα συμβάλει στον προσδιορισμό των ευκαιριών για μείωση υλικών και ενέργειας, στη μείωση αποβλήτων και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαφόρων διεργασιών.

Το πρότυπο OHSAS 45001:2018 αφορά την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων…

και την μείωση της επικινδυνότητας. Ένα Σύστημα Διαχείρισης κατά τα πρότυπα OHSAS 45001:2018 διαμορφώνει την πολιτική Υγείας &Ασφάλειας της επιχείρησης, διευκολύνει τη διαχείριση των κινδύνων που σχετίζονται με την επιχειρηματική της δραστηριότητα και οργανώνει τις δραστηριότητες της επιχείρησης στην κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών Υγείας &Ασφάλειας.

Το πρότυπο ISO 27001:2013 (IT Information Management System) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Στο πρότυπο αυτό περιγράφονται οι απαιτήσεις…

που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός προκειμένου να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια της πληροφορίας του.

Γιατί να επιλέξετε εμάς;

Κάθε πελάτης επιθυμεί να επιλέξει ένα συνεργάτη που να βελτιστοποιεί το “τρίγωνο” ποιότητας-ταχύτητας-κόστους. Θεωρητικά μία υπηρεσία δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ποιοτική και ταχεία και οικονομική. Είτε θα είναι γρήγορη και ποιοτική αλλά όχι οικονομική, είτε γρήγορη και φθηνή αλλά μη ποιοτική, είτε ποιοτική και οικονομική αλλά όχι γρήγορη.

Για την TRADEMARK EXPERTS πρωταρχικός και συνειδητός στόχος είναι η ισορροπία στο κέντρο του τριγώνου ποιότητας-ταχύτητας-κόστους.

Μας Εμπιστεύονται
Note: Carousel will only load on frontend.
Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο www.trademarkexperts.gr